Fredensborg Kommune

Velkommen til Fredensborg Fordele – din indgang til nogle af de fordele som du, som medarbejdere i Fredensborg Kommune kan benytte.

Bemærk at det kun er fastansatte medarbejdere med en ugentlig arbejdstid på 8 timer og derover som kan benytte den fleksible lønpakke.